Mid Wales Opera Canolbarth Cymru roi i MWO - thebiggive.org.uk
ENGLISH
Cefnogi Opera Canolbarth Cymru Cynyrchiadau'r Gorffennol

Mae Opera Canolbarth Cymru yn anelu at gyrraedd deng mil o bobl ledled y Deyrnas Unedig bob blwyddyn, gan deithio dros bum mil o filltiroedd er mwyn cyrraedd llefydd nad yw cwmniau opera eraill yn eu cyrraedd! Rydym yn benderfynol o sicrhau fod cynyrchiadau o’r safon uchaf bosibl o fewn cyrraedd trwch y boblogaeth, gan gynnig yr unig gyfle i rai brofi opera “go iawn” yn agos i’w milltir sgwar.

Mae cyflawni hyn i gyd yn costio oddeutu
£0.5 miliwn y flwyddyn...

Rydym yn ffodus iawn i gael cefnogaeth ystod eang o gyrff, gan gynnwys Cynghorau Celfyddydau Cymru a Lloegr, a rhai ymddiriedolaethau a sefydliadau. Mae gennym hefyd nifer o ffrindiau a noddwyr, sy’n adlewyrchu ansawdd ein gwaith. Ni fyddai’n bosibl i ni wneud ein gwaith heb eu cymorth.

 

Cyfeillion Opera Canolbarth Cymru

Gwahoddir chwi i ddod yn Ffrind i Opera Canolbarth Cymru a thrwy hynny gefnogi perfformiadau uchelgeisiol o operau yng nghanolbarth Cymru a ledled y Deyrnas Unedig. Mae Cyfeillion OCC wedi ffynnu dros y blynyddoedd ac erbyn hyn maent yn rhan hanfodol o’r cwmni ac yn rhoi cefnogaeth ariannol sylweddol i ni.

Beth am ymuno â ni a chael pherthynas gryfach ag Opera Canolbarth Cymru?

Mae’r Cyfeillion yn trefnu nifer o ddigwyddiadau bob blwyddyn er mwyn codi arian ar gyfer y cwmni. Mae rhagor o fanylion isod ynglŷn â’r rhaglen eleni. Mae Cyfeillion OCC yn cael blaenoriaeth wrth archebu tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad gan y cwmni yn Theatr Hafren, yn ogystal â chael gwahoddiad i dderbyniad gyda bwyd a gwin ar nosweithiau agoriadol. Byddwch yn derbyn dau gylchlythyr y flwyddyn yn cynnwys gwybodaeth am y cwmni a digwyddiadau’r Cyfeillion.

Ymunwch fel Cyfaill am gyn lleiad â £15 y flwyddyn
neu ymunwch fel teulu am gyn lleiad â £25!

Sut i Ymuno
Os ydych yn dymuno ymuno, llenwch ffurflen gais, neu wneud cais ysgrifenedig a'i hanfon ynghyd ‚ siec yn daladwy i "Opera Canolbarth Cymru", i'r cyfeiriad canlynol:

Swyddfa Canolbarth Opera Cymru
Cyfeillion MWO, Bryn Wgan, Caersws, Powys, SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:


Lawrlwythwch Gais AelodaethDyddiadur
 
Cadwch y dyddiad
 

23 Gorfennaf 2017  6yh Cyngerdd Blynyddol Cyfeillion yn Neuadd Gregynog

12 Awst 2017 Digwyddiad Gala Arbennig yn Nghastell Powis

Cyhoeddir manylion pellach yn fuan

 
 
  Mae gwybodaeth ynglyn ag unrhyw un o'r digwyddiadau uchod ar gael oddi wrth Swyddfa Canolbarth Opera Cymru:
Cyfeillion MWO, Bryn Wgan, Caersws, Powys, SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:


Ffyrdd eraill o gefnogi Opera Canolbarth Cymru

roi i MWO - thebiggive.org.uk

Gallwch hefyd ymuno â'r Cylch Noddwyr, neu os ydych o fewn cyrraedd canolbarth Cymru, mae croeso i chi ymuno â'n Pwyllgor Ffrindiau sydd yn trefnu amryw o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn i godi arian ar gyfer y cwmni.
Er mwyn cyfranogi o'r gweithgareddau hyn, ebostiwch
Ymuno a'r rhestr bostio MWO yma...
Adolygiadau

Dilynwch ni ar FACEBOOK
Opera Canolbarth Cymru © 2012
Hafan|Digwyddiadau|Newyddion|Dyddiadur|Cyfryngau|Addysg a Chymuned|Cefnogi OCC
Cofrestru|Oriel|Amdanom ni|Cysylltwch a ni
Dyluniwyd y wefan gan The Design Store
Noddwyr Anrhydeddus | Dennis OíNeill, Mavis Nicholson & Bryn TerfelJonathan Lyness a Richard Studer | Cyfarwyddwyr Artistig
Opera Canolbarth Cymru, Bryn Wgan, Caersws, Powys SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:The Arts Council of Wales Arts Council England | Lottery Funded Welsh Government The National Lottery Powys County Council Colwinston Charitable Trust The Fenton Arts Trust Oldbell3

Yn ystod 2016/17, cefnogir Opera Canolbarth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Cadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Idlewild, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley a Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'n ein Noddwyr a Chymwynaswyr am eu cefnogaeth:  Mrs Sioned Bowen, Mrs A Brodbelt, Dr & Mrs JS Drury, Mr David John & Lady Hunt, Dr Hywel Parry-Smith, Sheppard Davies Asset Management Ltd, Professor Simon Smail CBE, Peter Stokes & Margaret Clennett, Mr Gareth Williams, ac ein roddwyr dienw.

Rhif Cwmni: 3001101 | Rhif Elusen: 1043391