Mid Wales Opera Canolbarth Cymru roi i MWO - thebiggive.org.uk
ENGLISH
Opera Canolbarth Cymru - Beth sydd ymlaen Cynyrchiadau'r Gorffennol
The Magic Flute Semele

Mae gan OCC raglen uchelgeisiol o ddigwyddiadau ar gyfer y tair blynedd nesaf gan gynnwys cydweithio â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a rhaglen deithiol yng Nghymru a Lloegr sydd wedi ei gwreiddio mewn ymgysylltiad cymunedol cryf. Mae'n bleser bod wedi cael cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru yn yr adolygiad o refeniw cleientiaid diweddar ac edrychwn ymlaen at ddatblygu'r cynlluniau gyda Jonathan Lyness a Richard Studer, a benodwyd o arwain y cwmni'n ddiweddar, ar ôl penodiad Nicholas Cleobury fel Pennaeth Opera yn Ysgol Gerddoriaeth Brisbane.

Mewn Cyngerdd Gala ddiweddar yng Ngregynog, cyhoeddwyd dau gynhyrchiad newydd ar gyfer dechrau 2017, Semele mewn cydweithrediad â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a'r Academy of Ancient Music, dan arweiniad Nicholas Cleobury a Martin Constantine a The Magic Flute dan arweiniad Jonathan Lyness a Richard Studer, ac mae dyddiadau'r teithiau Cymru wedi eu trefnu.  Ewch i'n Dyddiadur i gael mwy o wybodaeth!

 

Ymuno a'r rhestr bostio MWO yma...
Adolygiadau

Dilynwch ni ar FACEBOOK
Opera Canolbarth Cymru © 2012
Hafan|Digwyddiadau|Newyddion|Dyddiadur|Cyfryngau|Addysg a Chymuned|Cefnogi OCC
Cofrestru|Oriel|Amdanom ni|Cysylltwch a ni
Dyluniwyd y wefan gan The Design Store
Noddwyr Anrhydeddus | Dennis O’Neill, Mavis Nicholson & Bryn TerfelJonathan Lyness a Richard Studer | Cyfarwyddwyr Artistig
Opera Canolbarth Cymru, Bryn Wgan, Caersws, Powys SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:The Arts Council of Wales Arts Council England | Lottery Funded Welsh Government The National Lottery Powys County Council Colwinston Charitable Trust The Fenton Arts Trust Oldbell3

Yn ystod 2016/17, cefnogir Opera Canolbarth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Cadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Idlewild, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley a Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'n ein Noddwyr a Chymwynaswyr am eu cefnogaeth:  Mrs Sioned Bowen, Mrs A Brodbelt, Dr & Mrs JS Drury, Mr David John & Lady Hunt, Dr Hywel Parry-Smith, Sheppard Davies Asset Management Ltd, Professor Simon Smail CBE, Peter Stokes & Margaret Clennett, Mr Gareth Williams, ac ein roddwyr dienw.

Rhif Cwmni: 3001101 | Rhif Elusen: 1043391