Mid Wales Opera Canolbarth Cymru roi i MWO - thebiggive.org.uk
ENGLISH
Newyddion Cynyrchiadau'r Gorffennol
Mae'n ddrwg iawn gennym ond nid iw hwn ar gael yn y Gymraeg.

A thoroughly entertaining shot of Mozartian optimism: Mid Wales Opera's Magic Flute reviewed by Richard Bratby: The Spectator

The Magic Flute
Mid Wales Opera, touring until 4 May

The backdrop is a hexagonal matrix, glowing in neon blue. Mist billows from the wings, and as a figure in a pink gas mask huddles in the foreground, a Victorian funeral party marches slowly across the stage. ‘Where am I?’ asks Tamino in the first scene of The Magic Flute and in Richard Studer’s new production for Mid Wales Opera, the answer seems to be the faintly eerie world of 1970s British sci-fi – an episode of Sapphire and Steel perhaps, or Tom Baker-era Doctor Who. Well, why not? Mozart and Schikaneder – whose libretto invokes Egyptian gods while specifying that Tamino should wear ‘Japanese hunting costume’ – clearly weren’t too fussed. I’ve seenThe Magic Flute staged as a world war one drama, a manga cartoon and a homage to Magritte. It works every time.

No, what’s most surprising here is that this production exists at all. In 2015 Mid Wales Opera – which had been touring small venues in both Wales and England since 1988 – ran into funding difficulties and went ominously quiet. That, it seemed, was that. MWO’s recent appointment of Studer and the conductor Jonathan Lyness as a new artistic leadership was the company’s first real vital sign in some time. These two have form, including a particularly raw and passionate Jenufa at Longborough last summer. And by the look of their new Flute, which opened on Friday night in Newtown, Mid Wales Opera isn’t merely off life-support: it’s back in the game and punching straight into the same league as English Touring Opera, a company whose only artistic compromises relate to the size of its venues.

The casting’s the key. These are youngish singers, but they all have credible CVs, and three performances would stand out in any production: Sion Goronwy’s imposing and sonorous Sarastro, Galina Averina’s vulnerable, eloquently-sung Pamina and – as the Queen of the Night – Samantha Hay, who’s sung this role for ETO and Welsh National Opera, and whose interpretation only seems to grow in haughty brilliance. William Wallace (Tamino) and Frederick Long (Papageno) had an enjoyably blokish comic rapport. Crucially, since there are no surtitles, they all enunciate the English text clearly and naturally. There’s no chorus either, but Lyness conducts his ten-piece orchestra with zest and intense expression – and for good measure, plays Papageno’s glockenspiel too, as Mozart himself did in 1791.

As for that production: thanks to some deft lighting, it doesn’t look bad, and Studer’s designs clearly delineate who’s on whose side (Monostatos in black feathers as a kind of anti-Papageno was a neat touch). The theatre was full, the laughter frequent and at the transcendent moment when Pamina steps forward to share Tamino’s ordeals and Mozart’s score brims over with dignity and compassion, I felt that essential, unmistakable pricking behind the eyes. If you’re within striking distance of Bangor, Aberystwyth, Pontardawe or Newport, go and see it. You won’t just receive a thoroughly entertaining shot of Mozartian optimism – you’ll be doing something positive for the future of British opera.LLWYFANNAU BACH syniad newydd ar gyfer opera siambr deithiol

Mae rhaglen Llwyfannau Bach wedi ei chynllunio ar gyfer y cymunedau nad yw prif berfformiadau OCC yn eu cyrraedd, er mwyn ennyn diddordeb a datblygu cynulleidfaoedd i opera a chadw’r repertoire anarferol yn fyw ac iach ym mhob cwr o Gymru.

Ar gyfer ein taith gychwynnol, paratowyd fersiwn siambr o gomedi glasurol William Walton, The Bear ym mis Tachwedd 2017 gyda thri pherfformiad mewn neuaddau gwledig yn agos at gartref OCC, sef Theatr Hafren yn y Drenewydd, cyn symud ymlaen ar y daith ar gyfer 12 perfformiad arall.

Perfformir The Bear, a gyfarwyddir ac a gynllunir gan Gyfarwyddwr Artistig OCC Richard Studer, gan dri o gantorion a phum cerddor heb arweinydd o unrhyw fath, mewn cynhyrchiad perfformio newydd gan Gyfarwyddwr Cerddoriaeth OCC Jonathan Lyness, gyda chaniatâd gan Wasg Prifysgol Rhydychen ac Ymddiriedolaeth William Walton.

Ysgrifennwyd The Bear yn 1967 ac mae’r opera, sy’n cyfuno adloniant, comedi, parodi a chaneuon cofiadwy, yn dathlu hanner can mlwyddiant y flwyddyn nesaf.

Mae’r opera’n seiliedig ar ddrama Anton Chekhov o’r un enw ac yn dweud hanes gwraig weddw, Mme Popova, sy’n galaru am ei gŵr hyd nes y daw’r asiant tir bras ond carismataidd, Smirnov (yr “arth” yn y teitl) I fynnu tâl am ddyledion. Mae emosiynau’n gryf ac mae’r ymrafael yn arwain at ornest lle mae’n ymddangos bod y ddau wedi syrthio mewn cariad yn annisgwyl.

Mae The Bear yn para un awr ac yn cael ei chanu yn Saesneg. Bydd pob perfformiad yn gorffen gyda chyflwyniad anffurfiol o ddetholiadau operatig a berfformir gan gerddorion a chantorion, wedi eu teilwra’n arbennig ar gyfer bob lleoliad, gyda lluniaeth ysgafn a’r cyfle i gael trafodaeth a sgwrs anffurfiol gyda’r perfformwyr.

Caiff taith LLWYFANNAU BACH 2017 OCC o The Bear ei chefnogi’n hael gan The Foyle Foundation a The Ashley Family Foundation.

Meddai Jonathan Lyness: “Mae The Bear yn gyflwyniad gwych i gynulleidfaoedd sy’n gweld opera am y tro cyntaf ac yn gyfle ardderchog i bobl sy’n caru cerddoriaeth glywed comedi glasurol anhygoel Walton, ym mlwyddyn ei hanner can mlwyddiant. Mae’r perfformiadau siambr wedi eu cynllunio i apelio i gynulleidfaoedd mor eang â phosibl.”

Ysgrifenna Richard Studer: "Yr hyn sy’n gyffrous am y prosiect hwn yw gweithio gyda lleoliadau cymunedol i gyflwyno opera broffesiynol yn yr ardaloedd nad oes cynrychiolaeth gref iddynt gan y model teithio traddodiadol am bris rhesymol (o dan £10 fel arfer). Mae’n rhoi’r cyfle hefyd i berfformwyr a chynulleidfaoedd ymwneud yn uniongyrchol â’i gilydd mewn lleoliadau anffurfiol. Mae’n gyfle i ddathlu rhywfaint o repertoire doniol gwych yr ugeinfed ganrif, yr anghofir amdano’n rhy aml."CYHOEDDIR TYMOR NEWYDD

Mae'n bleser gan Opera Canolbarth Cymru fod ar daith eto, gyda dau berfformiad ar y gweill ar gyfer y Gwanwyn, 2017.

Datgelwyd cynlluniau OCC yng nghyngerdd Gala Cyfeillion OCC yn Ystafell Gerdd Neuadd Gregynog ym mherfedd Canolbarth Cymru, ac maent yn cynnwys y perfformiad proffesiynol cyntaf yng Nghymru o berl baróc Handel, Semele, yn ogystal â chynhyrchiad newydd o glasur poblogaidd Mozart, The Magic Flute.

Bu disgwyl mawr am y cynhyrchiad cyntaf hwn gan dîm artistig newydd OCC - y cyfarwyddwr/cynllunydd Richard Studer a'r arweinydd Jonathan Lyness - ac mae'n gychwyn cyfnod newydd yn hanes y cwmni. Argoelir y bydd cynulleidfaoedd ifanc a hen yn cael eu syfrdanu gan ryfeddod opera o'r radd flaenaf.

Mae The Magic Flute yn agor yn Hafren, y Drenewydd, Powys ddydd Gwener Chwefror 17eg 2017 ac ar daith tan ddechrau mis Mai 2017. Argoelir y bydd y cwmni'n swyno selogion opera yn ogystal â chroesawu newydd-ddyfodiaid gyda chynhyrchiad sy'n anelu i roi hwyl i'r teulu ac yn rhoi cyflwyniad delfrydol i'r gelfyddyd y rhoddwn y fath werth iddi.

Meddai'r Cyfarwyddwr Artistig newydd Richard Studer: “Mae'r cynhyrchiad newydd hwn o opera chwedlonol a hudol Mozart wedi ei ddylanwadu gan gelfyddyd pantomeim, byd swreal arwyr a dihirod, hud a chwedlau : drama fawr, celfyddyd fawr, nodau uchel a gorwneud mewn tanllwyth o liw, comedi a phypedwaith wrth inni gamu i faes dyfeisgar dychymyg Mozart lle mae grym daioni'n ceisio trechu'r ddieflig Frenhines y Nos."

Mae The Magic Flute, sy'n brawf pendant o athrylith Mozart, yn cynnwys rhai darnau o gerddoriaeth fwyaf adnabyddadwy'r cyfansoddwr. O ddeuawdau teimladwy a digon o hiwmor i un o unawdau mwyaf arswydus a chofiadwy'r byd opera, unawd Brenhines y Nos.

Yn y cyfamser, mae ein Cyfarwyddwr Artistig Nicholas Cleobury, sy'n gadael OCC i ddechrau ar swydd fel Pennaeth Opera yn Ysgol Gerddoriaeth Queensland yn Brisbane, Awstralia, yn cydweithio â'r Cyfarwyddwr byd-enwog Martin Constantine i arwain cynhyrchiad o Semele Handel ar y cyd â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Bydd yn agor ddydd Mercher, Chwefror 8fed 2017 yn Theatr Richard Burton y coleg yng Nghaerdydd.

Mae'r cydgynhyrchiad yn datblygu ar y cydweithrediad ar fu ar Acis & Galatea gan yr un cyfansoddwr - cynhyrchiad a dderbyniodd adolygiadau pedair seren gan The Times a The Guardian ymysg eraill.  Mae'r daith yn argoeli i fod yn wledd brin i'r rhai sy'n mwynhau opera a cherddoriaeth y cyfnod baróc ac yn cychwyn gyda phedair noson yng Nghaerdydd.

Mae'r cynhyrchiad a'r daith wedi eu hariannu gan Gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston a rhoddir cyfle i oddeutu 35 o fyfyrwyr y coleg  weithio gyda'n cantorion proffesiynol a'n chwaraewyr cerddorfaol ac i deithio i leoliadau ledled Cymru.

Perfformiwyd Semele Handel am y tro cyntaf yn 1744 yn Covent Garden, ac fel Oratorio yn hytrach nac opera y'i cyflwynwyd - perodd gyffro cyn gynted ag y'i gwelwyd. Roedd y cynhyrchiad yn defnyddio libreto Congreve yn seiliedig ar Metamorphoses Ovid i ddod â hanes trasig cariad ofer Semele tuag at Jupiter Brenin y Duwiau yn fyw.

Roedd yr Oratorio yn newid cyfeiriad sylweddol o'i gymharu â gweithiau blaenorol Handel, gyda'i eryrod anferth, castell dan warchodaeth dreigiau, mellt a tharanau, a dim ond am bedair noson y'i perfformiwyd. Ar ôl un adfywiad ym mis Rhagfyr 1744, ni pherfformiwyd Semele eto yn ystod ei oes a dim ond gan gwmnïau  proffesiynol yn yr ugeinfed ganrif y daethpwyd â hi yn ôl yn rhan o'r repertoire - rydym ni'n credu mai hwn fydd y cynhyrchiad proffesiynol cyntaf yng Nghymru.

Heb os nac oni bai, mae'r gwaith yn un o berlau opera Faróc. Mae'n cynnwys yr unawd tenor syfrdanol “Where’er you walk” a'r gorfoleddus “Endless pleasure, endless love.” Straeon Newyddion Archif
(Cliciwch deitl ystori)

TĪM ARWEINYDDIAETH ARTISTIG NEWYDD I OPERA CANOLBARTH CYMRU

Cyngor Celfyddydau Cymru'n cyhoeddi portffolio gan gynnwys Opera Canolbarth Cymru

Edrych ymlaen - mae Opera Canolbarth Cymru yn dal i gefnogi Artistiaid Ifanc

Mae'n ddrwg gan Opera Canolbarth Cymru orfod cyhoeddi ein bod wedi penderfynu canslo ein taith o The Barber of Seville, Rossini yn yr hydref.

Win an exclusive Carmen programme signed by Jonathan Miller & Rory Bremner

Jonathan Miller a Chyfarwyddwr Artistig OCC Nicholas Cleobury yn ymuno i gyfarwyddo cynhyrchiad newydd o Carmen

Pen-blwydd Hapus Opera canobarth Cymru #MWO25

Mid Wales Opera is seeking a new Development Director - THE CLOSING DATE IS NOW PAST

Perfformiad cyntaf o Carmen yn agor gyda noson Gala arbennig yn Hafren, y Drenewydd

Cyhoeddi Opera Canolbarth Cymru yn un o'r sefydliadau sy'n cymryd rhan yn Rhaglen Dolenni (Links) y Tŷ Opera Brenhinol

Ymunwch ā Syndicet Cynhyrchiad Opera Canolbarth Cymru o Carmen #MWO25

Jonathan Miller i gyfarwyddo Carmen ar gyfer dathliadau pen-blwydd Opera Canolbarth Cymru yn 25 oed, Hydref 2014.

Annilese Miskimmon i gyfarwyddo cast ifanc o gantorion talentog Opera Canolbarth Cymru yn Acis & Galatea.

OPERA CANOLBARTH CYMRU YN RHAN O DDATHLIADAU CANMLWYDDIANT BENJAMIN BRITTEN

Cyfarfod Artistiaid Ifanc Opera Canolbarth Cymru 2013

Ymuno a'r rhestr bostio MWO yma...
Adolygiadau

Dilynwch ni ar FACEBOOK
Opera Canolbarth Cymru © 2012
Hafan|Digwyddiadau|Newyddion|Dyddiadur|Cyfryngau|Addysg a Chymuned|Cefnogi OCC
Cofrestru|Oriel|Amdanom ni|Cysylltwch a ni
Dyluniwyd y wefan gan The Design Store
Noddwyr Anrhydeddus | Dennis O’Neill, Mavis Nicholson & Bryn TerfelJonathan Lyness a Richard Studer | Cyfarwyddwyr Artistig
Mid Wales Opera, Bryn Wgan, Caersws, Powys SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:The Arts Council of Wales Arts Council England | Lottery Funded Welsh Government The National Lottery Powys County Council Colwinston Charitable Trust The Fenton Arts Trust Oldbell3

Yn ystod 2016/17, cefnogir Opera Canolbarth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Cadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Idlewild, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley a Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'n ein Noddwyr a Chymwynaswyr am eu cefnogaeth:  Mrs Sioned Bowen, Mrs A Brodbelt, Dr & Mrs JS Drury, Mr David John & Lady Hunt, Dr Hywel Parry-Smith, Sheppard Davies Asset Management Ltd, Professor Simon Smail CBE, Peter Stokes & Margaret Clennett, Mr Gareth Williams, ac ein roddwyr dienw.

Rhif Cwmni: 3001101 | Rhif Elusen: 1043391