Mid Wales Opera Canolbarth Cymru roi i MWO - thebiggive.org.uk
ENGLISH
Cofrestru Opera Canolbarth Cymru Cynyrchiadau'r Gorffennol

Er mwyn derbyn ebost yn gyson yn sn am weithgareddau diweddaraf Opera Canolbarth Cymru, rhowch eich enw a'ch cyfeiriad yn y blychau isod. Rhowch wybod i ni os hoffech chi dderbyn ein Rhestr Digwyddiadau, ein Datganiadau i'r Wasg, neu'r ddau, ac os oes well gennych dderbyn ebost ar ffurf testun syml neu ar ffurf HTML. Yna, rhowch y cd diogelwch yn y bocs, gwnewch yn siwr fod y botwm ''tanysgrifio'' wedi ei bwyso, a chliciwch ar "Gyrru".


Enw:
E-bost:
Fformat yr ebost: Testun Plaen HTML

 Digwyddiadau Amserlenni      Datganiadau i'r Wasg

 Tanysgrifio       Dad-danysgrifio

Cd Diogelwch:

Ymuno a'r rhestr bostio MWO yma...
Adolygiadau

Dilynwch ni ar FACEBOOK
Opera Canolbarth Cymru © 2012
Hafan|Digwyddiadau|Newyddion|Dyddiadur|Cyfryngau|Addysg a Chymuned|Cefnogi OCC
Cofrestru|Oriel|Amdanom ni|Cysylltwch a ni
Dyluniwyd y wefan gan The Design Store
Noddwyr Anrhydeddus | Dennis ONeill, Mavis Nicholson & Bryn TerfelJonathan Lyness a Richard Studer | Cyfarwyddwyr Artistig
Opera Canolbarth Cymru, Bryn Wgan, Caersws, Powys SY17 5QU
Ffôn: 01686 614563 | E-bost:The Arts Council of Wales Arts Council England | Lottery Funded Welsh Government The National Lottery Powys County Council Colwinston Charitable Trust The Fenton Arts Trust Oldbell3

Yn ystod 2017/18, cefnogir Opera Canolbarth Cymru gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Control Techniques Cyf, Cronfa Cadeirydd John Lewis, Sefydliad Millichope, Ymddiriedolaeth Oakdale, Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Idlewild, Sefydliad Foyle, Sefydliad Teulu Ashley, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Celfyddydau Fenton a Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'n ein Noddwyr a Chymwynaswyr am eu cefnogaeth: Mrs Sioned Bowen,  Dr & Mrs JS Drury, Mr David John & Lady Hunt, Dr Hywel Parry-Smith, Professor Simon Smail CBE, Peter Stokes & Margaret Clennett, Mr Gareth Williams, ac ein roddwyr dienw.

Rhif Cwmni: 3001101 | Rhif Elusen: 1043391